Bahá'í Library Online
.. . .
.
Back to Newspaper articles archive: 2001


Lykkelig lottet

- Det var den største gevinsten jeg kunne fâ, og selv om jeg mâ betale reisen selv, er jeg kjempeglad over â være med pââ pningen av 19 majestiske terrasser pâ Karmelfjellet, Haifa, i Isreal 22. mai, jubler Donna Stevens . Mer enn 3500 bah´ier fra nesten hvert land i verden vil være der nâr âpningen skjer. Fra Norge deltar det 22 bah´iere, og Stevens er den eneste fra Oppland.
Bah´iene ser pâ terrassene som et ytre symbol pâ sin visjon om en fredelig og rettferdig verden. Den norske komponisten Lasse Thoresen har skrevet symfonien til den offisielle âpningen. Terrassene er betegnet som "Verdens 8. underverk", og er for bah´iene et hellig sted. Karmelfjellet er stedet for bah´i-religionens ândelige og administrative verdenssenter.
Prosjektet er fullført over en tiârsperiode til en kostnad pâ 2,2 milliarder kroner, skaffet til veie utelukkende ved frivillige bidrag fra medlemmer av det verdensomspennende bah´i-samfunnet. Det har ov er fem millioner medlemmer.
bah´i-samfunnet har tiltrukket mange som ønsker â arbeide for en framtid eksempelvis preget av samarbeide istedenfor konkurranse, likeverdighet i forholdet mellom kvinner og menn og demokratisk deltagelse pâ laveste nivâ og full deltagelse fra dem som er berørt. Konkret mener de â kunne føre bevis for at fred og rettferdighet ikke bare er mulig, men en praktisk realitet.


©Copyright 2001, Oppland Arbeiderblad

.
. .