Bahá'í Library Online
.. . .
.
Back to Newspaper articles archive: 2001


Verdensreligion fâr norsk musikk

Som en av landets ledende komponister er Lasse Thoresen vel vant med uroppførelser. Likevel blir opplevelsen spesiell nâr hans symfoniske oratorium «Terraces of Light» klinger under âpen himmel ved foten av Karmelfjellet i den israelske byen Haifa 22. mai.

Av TERJE MOSNES
Mandag 23. april 2001 8:48

Anledningen er innvielsen av det internasjonale bahai-samfunnets hellige terrasser pâ Karmelfjellet. Idet Thoresens halvtimelange verk kulminerer i et jublende crescendo, vil lysene bli slâtt pâ i det praktfulle hageanlegget som strekker seg oppover fjellsiden mot den dypblâ kveldshimmelen.

Det nordisraelske symfoniorkesteret, et rumensk statlig kor og vokal- og fiolinsolister fra Canada, USA og Østerrike skal framføre musikken foran 4000- 5000 gjester fra næmere 200 nasjoner, og begivenheten pâkaller interesse langt ut over bahaienes rekker.

De hellige terrassene ved bahaiprofeten Babs gravmæle og bahaisamfunnets administrative hovedkvarter blir en turistattraksjon og et reisemâl for langt flere enn verdens 6- 7 millioner bahaier, ogâpningsseremonien for denne «bahaienes gave til menneskeheten» vil bli tilbudt verdens TV-stasjoner direkte via satellitt.

Dramatikk

- Jeg fikk bestillingen i 1998, forteller Lasse Thoresen, professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole og selv bahai.

- Ledelsen ved bahaisenteret pâ Karmel ønsket et verk som skulle være bâde feirende og meditativt, samtidig som det skulle reflektere den dramatikken som har fulgt bahaisamfunnet gjennom mer enn 100 âr. Det skulle ogsâ inneholde et lovprisningselement, og speile gleden og stoltheten over at anlegget endelig er fullført.

- Hvordan vil du beskrive musikken?

- Den er pâ ingen mâte veldig eksperimentell. Dette er et stykke bestilt for et formâl og en sammenheng, og blant publikum vil de færreste ha vært til stede pâ en symfoniorkesterkonsert før. Her blir det folk med alt fra sarier til penisfutteraler og fjær pâ hodet, og jeg har kort og godt lagt meg tett opp til en solid europeisk symfonisk tradisjon.

Fredelig
- Dette skjer i Israel, hva med sikkerhetsopplegget?

- Jeg vet bare at det finnes. Haifa har- kryss i taket- ikke hatt terroraksjoner pâ minst 20 âr, byen har vært et fredelig hjørne i Midtøsten.

- Hva med verkets videre liv etter 22. mai?

- Jeg hâper det kan komme ut pâ CD, vi tar iallfall opp bâde konserten og generalprøven. Jeg har virkelig lagt alt jeg har kunnet inn i det, og hâper at det er ett av de beste stykkene mine, sier Lasse Thoresen, som tilbrakte en inspirert mâned i Haifa under skissearbeidet med «Terraces of Light», og reiser dit igjen 12. mai for ti dagers intense tekniske og musikalske forberedelser.


©Copyright 2001, Dagbladet.no

.
. .