Bahá'í Library Online
.. . .
.
Back to Newspaper articles archive: 2003


Fredsböner ocksâ vid Râdhuset i Umeâ

Visserligen en feministfestival, men annars var det inte mycket arrangemang i dag för den som ville fira internationella kvinnodagen i Umeâ. Istället blev det ett möte för världsfreden pâ Râdhustorget. En grupp människor med olika tro- och livsâskâdningar stod bakom fredsbönen som inleddes av Västerbottens före detta landshövding Georg Andersson. Pâ slaget tolv samlades ett hundratal människor i en cirkel pâ torget.
– Alla krig dödar. Just i dag kommer mânga runt om i världen att falla offer för kriget, vi vill ge uttryck för vâr innersta fredslängtan och hoppas att en kraft utanför oss kan ingripa och förhindra kriget. Krig föder nya krig och nya krig leder till leder till nya krav pâ hämnd. Vâldet ökar, men vâldets spiral mâste brytas, sa Georg Andersson - efter att han sjungit en stump av en fredsvisa frân protesterna mot Vietnamkriget.
Under mötet hölls ocksâ en tyst minut, och först därefter var det dags för bönerna som lästes frân Râdhusets torn. Sex stycken blev det - frân sex olika religioner: Kristendomen, islam, bahai, buddhism, sekism och naturreligion.

©Copyright 2003, VK.se (Sweden [Swedish])

Following is the URL to the original story. The site may have removed or archived this story. URL: http://www.vk.se/direkt/nyheter/senaste/1047125574.shtml


.
. .