Bahá'í Library Online
.. . .
.
Back to Newspaper articles archive: 2003


oppdatert: 14.03.03 | 08:08

Ingen prester eller ritualer

Ritualer skaper gjerne dogmer og misforstâelser, mener bahaiene.

Tekst: Adresseavisen

Derfor finnes ingen ritualer i deres tro. Prester har de heller ikke. Kontakten med Gud mâ enkeltmennesket selv være ansvarlig for. Derimot har religionen klare leveregler som tilhengerne skal følge. De bør holde seg unna alle stoffer som skader kroppen - spesielt alkohol og narkotika. Tobakk er ikke direkte forbudt, men blir frarâdet.

Bahai har sine røtter i en gren av islam i Persia. I 1844 tok Ali Muhammed navnet Al Bab (porten). Han utropte seg til forløper for «den tolvte imam», som forsvant tusen âr tidligere, men som skulle komme igjen som stor profet. Etter at Al Bab ble myrdet i 1850, stod Baha'u'llah frem som profeten, og under ham og hans sønn ble bevegelsen utformet som verdensreligion - uavhengig av islam.

©Copyright 2003, Adresseavisens sentralbord (Norway)

Following is the URL to the original story. The site may have removed or archived this story. URL: http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=414778


.
. .