Bahá'í Library Online
.. . .
.
Back to Newspaper articles archive: 2003


Torsdag 27. mars 2003 Dagens andakt Dagens dikt

Sammen om sorgarbeid i Oslo

Samarbeidsrâdet for tros- og livssynssamfunn arrangerte tirsdag en konferanse om sorgarbeid i det offentlige rom i Oslo. – Vi ønsker bevistgjøring av sorgarbeid sier konferanseleder Barbro Sveen.


bevisstgjøring: - Vi ønsker â fokusere pâ bevisstgjøring i sorgarbeidet, sier konferanseleder Barbro Sveen, som her samtaler med Gunnar Kampe fra Göteborg
Foto: Ove Eikje
Av Ove Eikje

– Vi ønsker å fokusere på bevisstgjøring i sorgarbeidet.
– Når det skjer en tragisk ulykke, skal vi ikke kaste oss over den første og beste løsningen som vi alltid har gjort. Men det er viktig å tenke seg om, se på hvilke behov som ligger der og hvordan skal vi løse dem, sier konferanseleder Barbro Sveen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til Dagen.

Rådet består av Alternativ Nettverk, Baha´i-samfunnet, Buddhistforbundet, Den norske kirke v/ Mellomkirkelige Råd, Det Mosaiske Trossamfund, Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikher), Islamsk Råd, Human-Etisk Forbund, Norges Frikirkeråd, Oslo Katolske Bispedømme og Sanatan Mandir Sabha (hinduer).

Tragiske hendelser
Bakgrunnen for konferansen er blant annet tragiske hendelser som 11. september i New York, brannen på Scandinavian Star, mordet på Benjamin Hermansen og drap utenfor diskotek.

I slike situasjoner blir behovet for bearbeiding av følelser også et offentlig anliggende. Mange humanitære, religiøse og livssynsorganisasjoner føler seg ofte kallet til å kanalisere folks behov for å gi utrykk for sin avmakt, sitt sinne, sin medfølelse og for bearbeiding av sorg og frykt. Oslo er nå en by med mange religioner, livssyn og kulturer.

– Man kan lett tro at vi skal bevisstgjøre kirken, men det er minst like viktig å gjøre andre tros- og livssynssamfunn oppmerksomme på sin rolle, fordi alle må være med å ta ansvar.

– Dersom en tragedie omfatter muslimske ungdommer, må i første rekke muslimene se sin oppgave.
– Det er veldig naturlig at man samarbeider, og dermed kan oppnå et fornuftig bruk av felles ressurser og noe fleksibilitet i forhold til hvilke hendelser det er, sier Barbro Sveen. Hun er svært godt fornøyd med at over 100 personer deltok på konferansen, som var støttet Oslo kommune og Kultur- og kirkedepartementet.

Diskotekbrann
Kyrkoherde Gunnar Kampe fra Göteborg fortalte hva som skjedde i det offentlige rom etter diskotekbrannen på Hisingen i Göteborg. Han pekte på at kirken fikk en sentral rolle i tiden etter tragedien.

– Det bodde folk i 14 dager i kirken både dag og natt, sa han. Kampe pekte på at i sorgens stund er mange mennesker avstengt, og de orker ikke å snakke med andre om sine følelser. Men senere kan de være mottagelige for samtale.

– Det er viktig med en dialog mellom ulike religioner når katastrofen kommer. Den beste måten er å gjøre praktiske ting sammen, sa Gunnar Kampe.

©Copyright 2003, Dnyheter (Norway)

Following is the URL to the original story. The site may have removed or archived this story. URL: http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=414776


.
. .