Bahá'í Library Online
. . . .
.
>>   Study Guides
TAGS: - Outlines and summaries; Kitab-i-Iqan (Book of Certitude)
> add tags
Abstract:
Hulpmiddel bij het lokaliseren van hoofdthema's en verschillende onderwerpen in Bahá'u'lláh's Boek van Zekerheid; vereenvoudigde versie van Hooper Dunbar's boek Companion to the Study of the Kitáb-i-Íqán.
Notes:
De Nederlandse vertaling van de Kitáb-i-Íqán is hier te vinden. Zie ook Passages uit de Kitáb-i-Íqán (Boek van Zekerheid) in Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh.
Language: Dutch.

Hoofdlijnen van de Kitáb-i-Íqán (Boek van Zekerheid)

edited by Arjen Bolhuis
2021
Original written in English.
"Het volgende overzicht is een poging om het belangrijke onderwerpen van de Iqan te identificeren in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomen. De taak is groot. Het overzicht is niet bedoeld om volledig te zijn, maar om als hulpmiddel te dienen, om verschillende onderwerpen te lokaliseren. Het wordt de student aangeraden te overwegen zijn eigen versie te maken. Het blijkt een zeer nuttige oefening om de structuur van het boek als geheel te begrijpen en leidt tot een waardering voor hoe de Iqan is samengesteld uit een aantal thema's, allemaal met elkaar verweven. De onderstaande benadering gaat niet adequaat om met deze verweving. Hoofdstuk 3 van deze studie biedt referenties die de stroom van sommige van deze thema's aangeven en deel 5 geeft een vollediger overzicht. De onderstaande items gaan vergezeld van paragraafnummers van de Iqan." (Uit de inleiding van Hooper Dunbar, blz.51)

De onderstaande outline is een verkorte en bewerkte versie van de outline van Hooper Dunbar, gemaakt naar aanleiding van de bovenstaande uitspraak "het wordt de student aangeraden te overwegen zijn eigen versie te maken".

Deel Een

  Onthechting is de sleutel tot echt begrip (1-2)

  Oorzaak van ontkenning van Profeten in het verleden (3-6)*

  Wreedheden die de profeten uit het verleden hebben ondergaan: Noah, Hud, Salih, Abraham, Mozes, Jezus (6-17)*

  Ontkenningen van religieuze leiders (13-16)*

  Komst en terugkeer van profeten (19-20)*

  Eten, brood (22)

  Uitleg van Mattheüs 24:29-31 (24-52) (ook 66-87)

   - Onderdrukking, 'zon' en 'maan', religieuze leiders, wetten en leringen, het 'splijten van de hemel', het 'veranderen van de aarde' (48-51)

  Doel van symbolische termen om mensen te testen (53-63)

   - Verandering van de Qiblih, moord door Mozes, Maagd Maria (54-9)

  Vervolg uitleg van Mattheüs 24:29-31 (66-87) (ook 24-52)

   - Tekenen van komst in zichtbare en onzichtbare hemelen, 'teken van de Zoon des mensen in de hemel' (Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed, de Báb) (61-73)

   - Betekenis van 'hemel' (74-5)

   - Twee soorten kennis (76)

   - Betekenis van 'wolken' (79-83)*

   - Betekenis van 'rook' (84)

   - Betekenis van 'engelen' (86-7)

  Bezwaren en verschillen blijven bestaan ​​in elk tijdperk (88-90)

  Vermeende corruptie van de teksten (91-8)

Deel twee

  Tweevoudig doel voor het verschijnen van Manifestaties van God (103)

  God, de onkenbare essentie (104-5)*

  Verband tussen de Manifestaties en de goddelijke essentie (105-6)*

  Direct bewijs van de namen en eigenschappen van God in alle dingen (107-10)*

  Mensen zoeken niet naar de innerlijke betekenis van Gods woorden (111-12)

  Waarom de soevereiniteit van de Qa'im niet zichtbaar is (113-18)*

  Betekenis van de 'wolf' en het 'lam' die samen eten (119)

  Betekenis van 'leven' en 'dood' (120)

  De Laatste Dag, opstanding, oordeel (121-2)

  Betekenis van 'trompet' en 'wederopstanding' (122-3)

  Geestelijke wedergeboorte (125-9)

  Geestelijke soevereiniteit superieur aan werelds domein (131-46)

  Bewering dat de hand van God is vastgeketend, dat de openbaring is beëindigd (147-8)*

  Belofte van het bereiken van de goddelijke aanwezigheid (148-51)

  Fundamenteel doel van al het leren: erkenning van de Manifestatie van God (153-4)

  Betekenis van de 'terugkeer' van profeten en heilige zielen (156-71)

  Tweevoudige rang van de Manifestatie van God: abstractie en eenheid (161-62)*
  (ook (20), (191-4))

  Wedergeboorte en transformatie (163-4)

  Het goddelijke elixer (164-7)

  Voorbeeld van de roos (169)

  Alle Manifestaties van God zijn tegelijkertijd de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde (171-88)

   - Betekenis van het 'Zegel der Profeten' (172, 174, 178)

  Tweevoudige rang toegewezen aan elke Manifestatie van God (191-4)*
  (ook (20), (161-2))

   - Eerste rang: allemaal één persoon, één ziel (193)*

   - Tweede rang: onderscheid, differentiatie, beperkingen, etc. (194)*

  Waarheid van uiteenlopende uitingen van de Manifestaties van God: goddelijkheid, heerschappij, profeetschap, boodschapperschap, voogdij, apostelschap of dienstbaarheid (196-9)*

  Manifestatie van God als de bron van alle kennis (199-201)

  Verwijzing naar Karim Khan Kirmani (203-10)

  Mi'raj (de Profeet Mohammed's hemelvaart) (203-4)

  Vereisten voor de ware zoeker naar God (212-16)*

  De Stad van Zekerheid (213-9)*

  Het Woord van God is het grootste getuigenis (220-34)

   - Mensen bespotten en ontkennen van het Woord van God (229-36), (238)

   - Standaard voor het begrijpen van Gods Woord: zuiverheid van hart, vrijheid van geest (233)

  Afwijzing gebaseerd op het geloof in de finaliteit van Openbaring (236-45)

  Bewijzen met betrekking tot de openbaring van de Báb (246-65)*

  Verwijzingen naar verschillende islamitische tradities (hadith) (266-75)

  Bahá'u'lláh's verblijf in Sulaymaniyyih voor twee jaar (1854-1856) (278-9)

  Profetie van het jaar zestig (1260 AH, 1844 CE) (281)

  Vier tekens van vier profeten (282)

  Tweevoudige taal van de Manifestaties van God (283-4)

* Veertig passages die hierboven met een asterisk zijn gemarkeerd, werden door Shoghi Effendi geselecteerd om te worden opgenomen in Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh.

Back to:   Study Guides
Home Site Map Links Copyright About Contact
.
. .